Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Випадкове зображення

dscn5738 - .jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
52
135
479
2529
324621
192.168.0.146

Зараз на сайті

На сайті 29 гостей та немає учасників

Соціальні мережі

Share

Земля моя,українська, рідний мій край

 

Земля моя, українська, рідний мій край.

Час. Події. Постаті.

Огляд нових надходжень для тих , хто цікавиться історією та сучасним буттям України  та свого краю – Миколаївщини.

Дерево життя[Текст]/Упорядн. В.Ярош, відповід. за випуск А,Ковтун. – К.: Вид-во «Успіх і кар’єра», 2009. - 223 с.

Видано на замовлення Державного комітету України з телебачення та радіомовлення за програмою «Українська книга».

У книзі описано дивовижний світ міфології давніх слов’ян, усі дохристиянські вірування, пантеон слов’янських богів, стародавні народні свята, легенди і повір’я.

ББК 82.3 (4УКР)-6

 

Клочко Д.В. Моя Україна [Текст]: Альбом світлин/ Передм. Т.В. Компаніченка. – К.: Вища школа, 2009.- 239 с.

Видано на замовлення Державного комітету України з телебачення та радіомовлення за програмою «Українська книга»

Зі сторінок альбому постає така рідна й водночас незвідана земля з гордим іменням – Україна: її яскрава, різноманітна природа, її унікальні мистецькі та історичні пам’ятки, її щирі, працелюбні і красиві люди.

До світлин надано коментарі – історичні довідки, легенди, тощо.

Для широкого кола читачів.

ББК я6 (4УКР)

 

Легендарні села України. / Х.Й. Роглєв., Ю.Л. Бошицький, І.А. Голубаха, Г.Б Мунін; Під заг. ред. Бошицького Ю. Л.: Пер. з укр. на англ.у мову Теличук Г. О. — К.: Книга, 2009. - 256 с: ілл. - Укр, англ.

У виданні розповідається про історію, легенди, архітектурні пам'ятки відомих українських сіл, які зробили значний внесок в історію України. Книга ілюстрована унікальними фотографіями при­роди, будинків, церков, замків, фортець та палаців, портретами відомих людей. Видання призначене для збереження реліктів, унікальних пам'яток архітектури та історії цікавих сіл України, що сприяє формуванню національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу.

ББК 85

 

Шитюк М.М.Землі української постаті знані[Текст]: [навчальний посібник / М.М. Шитюк, Є.Г. Горбуров. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2011. – 724 с.

У книзі зібрано науково-популярні нариси про відомих українців – митців, художників, учених, поетів, письменників, освітян, державних діячів, керівників, військових. своїм життям, працею, творчістю вони принесли славу рідній землі та стали історичними постатями України.

Доречно підкреслити, що серед представлених особистостей над полководцями і правителями превалюють представники науки і культури. Це підтверджує, що українці – мирна нація, нація творців.

Видання розраховане на викладачів, студентів, учнів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

ББК 63.3 (4Укр)

 

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір[Текст]/ Фелікс Левітас. — К.: Наш час, 2012.-272 с.

Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новіт­ню українську, російську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939—1945 років.

Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна великої перемоги, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, проблеми національного примирення, війна як історичний феномен.

Віщання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів і старшокласників, а та­кож на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

ББК63.3(4УКР)62

 

Друга світова війна в історичній пам'яті України.[Текст] : за матеріалами Українського інституту національної пам'яті / Упорядники: Л. Герасименко, Р. Пилявець — Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. - 247 с. + 22 с. іл.

У запропонованій книзі проаналізовано події, що відбувались на тери­торії України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 р., і завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти формуван­ня історичної пам'яті Українського народу про Другу світову війну в су­часній Україні.)

ББК 63.3 (4УКР)624

 

Крижановська, О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні [Текст]/О. О. Крижановська. — К.: Наш час, 2012. — 200 с. — (Сер. «Невідома Україна»).

Автор висвітлює сутність, форми та основні результати масонського руху в Україні від заснування у середині XVIII ст. перших його лож до сьогодення.

У виданні також йдеться про орден вільних каменярів, його виникнення й історію у країнах Західної та Східної Європи, Російській імперії та СІЛА, на тлі якої пока­зано діяльність вітчизняних масонських майстерень. Такий підхід до висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство — явище універсальне; у ньому загальне (світове) переважає над окремим (місцевим). Вільні муляри України були якнайтісніше пов'язані з польськими і російськими «братами» та їхньою діяльністю, підтримували орденські й особисті стосунки із західноєвропейськими ложами, передусім — французькими, німецькими та англійськими.

Книга розрахована на викладачів, науковців і широкий загал небайдужих до історії читачів.

ББК 63.3(4УКР)

 

Журавльов Д. В.Мазепа: людина, політик, легенда [Текст]/ Д. В. Журавльов.— Харків: Будинок друку, 2012.— 382с

Іван Мазепа — одна з тих знакових постатей української іс­торії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі су­перечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичній перипетій. Політичний діяч, вій­ськовий, дипломат, меценат... Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного — і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, — і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор — і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програ­ла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів...

Можливо, той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи — одного з найколоритніших, найцікавіших українців.

ББК 63.3 (4УКР)

 

 


 

 

 

Миколаївська область: Час. Події. Особистості[Текст]/редкол.: М.П. Круглов, І.С. Дятлов, В.М. Рукоманов, В.В. Пащенко, Ю.Г Андрієнко, І.І. І.І.Александренко, В.Ф. Андрієвський , О.В. Бобіна, Н.Ф. Богза, І.О.Гудим, І.Т.Грицай, В.А. Карнаух, А.О. Кокошко, В.О. Левицький, Л.П. Левченко, Н.Л. Макарова, С.С. Макарчук, О.В. Маликін, В.А. Михайлов, С.І Скиба, О.І. Сизоненко, Г.М. Тазарачева, О.М. Токарєв, М.І. Тульський, О.П. Тригуб, М.А. Шинкарьов.- М: Дизайн та Поліграфія, 2012. – 352 с.

Книга присвячена 75-й річниці заснування Миколаївської області . У книзі на підставі архівних документів наведені найвизначніші події, що відбувались на території області. Підкреслено роль особистостей на тлі історичного процесу. Видання багато ілюстроване фотоматеріалом, які є унікальними і друкуються вперше.

ББК 63.3 (4Укр-4 Мик)6

 

Николаевские достопримечательности[Текст]. - Николаев: «Возможности Киммерии», Д 70 2010. — 336 с: 461 илл.

Эта книга знакомит николаевцев и гостей города с историей создания и сегодняшним днем основных достопримечательностей г. Николаева. Ингульский и Варваровский мосты, известные своей уникальностью, Яхт-клуб и лучший в Украине зоопарк — любимые места отдыха горожан, старейшая обсерватория страны, Академические театры и древнегреческий город Ольвия, един­ственный в Украине Музей судостроения и флота, библиотеки и водолечебница, памятники и церк­ви, их творцы и хранители — все это для любознательного и небезразличного читателя.

ББК 63.3(4Укр—4Мик)

 

Снытко И.А., Касьяновский В.А. Богоявленск и его окрестности[Текст]: Историко-краеведческие очер­ки. - Симферополь: «Таврида», 2012. - 184 с: ил.

Автор очерков о Богоявленском - Иван Алексеевич Снытко -известный в Николаеве историк. Его книга - результат работы энтузиас­та-краеведа и специалиста-археолога,  настоящее достояние жителей Корабельного края.

ББК 63.3 (4УКР-4МИК) + 63.4 (4УКР)

 

Крикун Г.Ф.  Золотые имена. Александр Васильевич Суворов в истории Очакова и земли Очаковской[Текст]. - Николаев: Издательство "Дизайн и полиграфия", 2010. - 244 с, ил. 342.

Предлагаемая книга освещает значимый период жизни древнейшего города юга Украины - Очакова конца XVIII века, его освобождение от трехсотлетнего татаро-турецкого порабощения и присоединения Очаковских земель к Российской империи. Много внимания уделяется личности Суворова А.В., князя Италийского, графа Рымникского и Священной Римской империи, генералиссимуса российской армии и генерал-фельдмаршала австрийской, признанного теоретика и практика военного искусства. С 1787 года в Екатеринославской армии генерал-фельдмаршала Потемкина ГА. он командующий корпуса Херсонско-Кинбурнского оборонительного участка.

Значительное место отведено осаде и штурму Очакова, военачальникам российской армии и флота, Черноморского войска верных казаков. Именами многих из них были названы улицы города. В произведении красной нитью проходит связь времён и поколений.

Книга насыщена иллюстративным материалом, рассчитана на массового читателя.

ББК63.3(2)

 

 

 

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 33.4%
Раз на місяц - 17.1%
Раз на тиждень - 18.1%
Кожен день - 15.8%
Жодного разу - 15.6%

Total votes: 404Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com