Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Випадкове зображення

ea15d.jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
35
74
109
3048
241434
192.168.0.146

Зараз на сайті

На сайті 15 гостей та немає учасників

Соціальні мережі

Share

Правила користування бібліотеками

 

ПРАВИЛА
користування бібліотеками  Доманівської централізованої бібліотечної системи


 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування бібліотеками, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями та «Типових правил користування бібліотеками в Україні».

 

                        
    2.  ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території Доманівського району, яке може бути у формі: абонементу, читального залу, дистанційного обслуговування.

 

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

 

- Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

 

- Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

 

- Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

 

- Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

 

- Користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

 

- Брати участь у роботі бібліотечних рад.

 

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

 

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі користувача.

 

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 

2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою видаються під заставу.

 

2.7. Окремі категорії користувачів (інваліди, учасники ВВВ, бойових дій, діти-сироти, люди пенсійного віку) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

 


3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
     3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

 

Діти і підлітки до 14 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість і наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

 

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 

3.7. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 

3.8.  Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених

 

бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

 


4. ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕК  З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов’язані:

 

 - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;

 

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

 

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

 

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

 

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

 

- ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

 

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

 

- створювати бібліотечні ради;

 

- звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 33.4%
Раз на місяц - 17.1%
Раз на тиждень - 18.1%
Кожен день - 15.8%
Жодного разу - 15.6%

Total votes: 404

Відео про бібліотеку
Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com